Nguyen Nam Long
Entertainment
Cảm hứng tử những bài báo được
đăng trên Báo Công An Thành Phố
nói về những tử tù trước lúc bị xử
bắn, đặc biệt hình ảnh của Anh
người "Thầy" người"Bạn" và người
"Tình" đầu tiên mà Long quen biết
cách đây đã hơn 19 năm "Nguyễn
Đình Học"

Hy Vọng ở một phương trời nào đó
anh nghe được nhứng gì Long
muốn nói, muốn gửi gấm cùng anh
trong "
Đỉnh Gió Hú"  

Nhiều lần Long có về lại Long
Khánh để tìm anh nhưng đều
tuyệt vọng không tin tức.

Long rất hy vọng anh vẫn còn tồn
tại trên cõi đời này và mong có
ngày gặp lại anh dù chỉ một lần.
Adudio - Đọc Truyên
Tác Giả & Diễn Đọc
Nguyen Nam Long